Kalisz - informacje


93.973
mieszkańców Kalisza
43.634
mężczyzn
50.339
kobiet

12.544
w wieku przedprodukcyjnym

55.511
w wieku produkcyjnym

25.918
w wieku poprodukcyjnym
dane za 2022 rok

389
zawarto małżeństw

617
urodzeń

1.276
zgonów

-659
przyrost naturalny
miasto Kalisz
dochody

814.884.416
wydatki

837.146.240
struktura wydatków Kalisza

19.562
0,002%
Leśnictwo

136.699
0,016%
Rolnictwo i łowiectwo

11.399
0,001%
Przetwórstwo przemysłowe

91.799
0,011%
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

116.520.816
13,919%
Transport i łączność

56.341.816
6,730%
Administracja publiczna

185.469
0,022%
Turystyka

8.398.520
1,003%
Gospodarka mieszkaniowa

2.099.517
0,251%
Działalność usługowa

18.982
0,002%
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

8.000
0,001%
Obrona narodowa

17.982.500
2,148%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

252.881
0,030%
Wymiar sprawiedliwości

15.627.677
1,867%
Obsługa długu publicznego

4.696.721
0,561%
Różne rozliczenia

284.057.248
33,932%
Oświata i wychowanie

6.657.052
0,795%
Ochrona zdrowia

79.010.608
9,438%
Pomoc społeczna

29.088.126
3,475%
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

16.550.597
1,977%
Edukacyjna opieka wychowawcza

61.160.820
7,306%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

14.165.281
1,692%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

23.339.120
2,788%
Kultura fizyczna i sport

100.684.840
12,027%
Rodzina
opracowane na podstawie danych z Głównego Urzędu Statystycznego, ostatnia aktualizacja: 2024-02-27 15:55
REKLAMA
pogoda Kalisz
9.2°C
wschód słońca: 06:33
zachód słońca: 17:26
Koronawirus
wielkopolskie
REKLAMA

Kalendarz Wydarzeń / Koncertów / Imprez w Kaliszu

kiedy
2024-03-01 20:00
miejsce
Centrum Kultury i Sztuki, Kalisz,...
wstęp biletowany
kiedy
2024-03-03 15:30
miejsce
Centrum Kultury i Sztuki, Kalisz,...
wstęp biletowany
kiedy
2024-03-03 18:00
miejsce
Akcelerator Kultury, Kalisz, ul....
wstęp biletowany
kiedy
2024-03-03 18:00
miejsce
Centrum Kultury i Sztuki, Kalisz,...
wstęp biletowany