Kalisz - informacje


99.106
mieszkańców Kalisza
46.158
mężczyzn
52.948
kobiet

13.919
w wieku przedprodukcyjnym

59.155
w wieku produkcyjnym

26.032
w wieku poprodukcyjnym
dane za 2020 rok

333
zawarto małżeństw

771
urodzeń

1.455
zgonów

-684
przyrost naturalny
miasto Kalisz
dochody

739.267.648
wydatki

742.681.920
struktura wydatków Kalisza

3.594
0,000%
Leśnictwo

150.818
0,020%
Rolnictwo i łowiectwo

9.413
0,001%
Przetwórstwo przemysłowe

81.256.056
10,941%
Transport i łączność

42.595.724
5,735%
Administracja publiczna

118.867
0,016%
Turystyka

6.552.504
0,882%
Gospodarka mieszkaniowa

1.988.926
0,268%
Działalność usługowa

468.810
0,063%
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

159.404
0,021%
Obrona narodowa

20.436.170
2,752%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

252.364
0,034%
Wymiar sprawiedliwości

4.768.074
0,642%
Obsługa długu publicznego

2.408.557
0,324%
Różne rozliczenia

232.698.544
31,332%
Oświata i wychowanie

4.577.655
0,616%
Ochrona zdrowia

52.212.132
7,030%
Pomoc społeczna

11.398.651
1,535%
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

17.771.424
2,393%
Edukacyjna opieka wychowawcza

76.685.232
10,325%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

13.895.694
1,871%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

20.703.944
2,788%
Kultura fizyczna i sport

151.568.768
20,408%
Rodzina
opracowane na podstawie danych z Głównego Urzędu Statystycznego, ostatnia aktualizacja: 2023-01-27 15:42
REKLAMA
pogoda Kalisz
-1.2°C
wschód słońca: 07:32
zachód słońca: 16:28
Koronawirus
wielkopolskie
REKLAMA

Kalendarz Wydarzeń / Koncertów / Imprez w Kaliszu

kiedy
2023-02-03 19:00
miejsce
Ośrodek Sportu Rehabilitacji i...
wstęp biletowany
kiedy
2023-02-04 19:00
miejsce
Kontrabas, Kalisz, pl....
wstęp biletowany
kiedy
2023-02-11 15:30
miejsce
Aula UAM im. prof. Jerzego...
wstęp biletowany
kiedy
2023-02-12 19:00
miejsce
Aula UAM im. prof. Jerzego...
wstęp biletowany